• Konkurs- obeståndsrätt

  • Brottmål

  • Boutredningar

Vi biträder enskilda och företag inom ovanstående huvudsakliga rättsområden.

Vi erhåller och åtar oss förordnanden från domstolar såsom:
- Konkursförvaltare
- Offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål
- Boutredningsman och skiftesman i arvstvister
- God man vid försäljning av samägd egendom
- Offentligt biträde i mål enligt Lagen av vård av unga (LVU)
- Allmän rättshjälp - Rättsskydd


Telefontid: Måndag-torsdag 9.00-12.00 & 13.00-15.00
                Fredag 9.00-12.00
Telefon: 0522-101 90
Telefax: 0522-853 98

Besöksadress: c/o Advokat Katarina Wikström
Kungsgatan 13, 1 tr
Uddevalla

    

E-post: advokat@borgland.se
Bankgiro: 5848-1599
Organisationsnr: 556364-2189
Innehar F-skattesedel

Postadress:
Forshälla-Sund 565
451 91 Uddevalla