Välkommen till

Borglands Advokatbyrå

Advokat Lennart Borgland


Vi åtar oss uppdrag från domstolar och myndigheter såsom:
Boutredningsman och skiftesman
Offentlig försvarare
Målsägandebiträde
Särskild företrädare för barn
God man för att sälja samägd egendom
God man och rättsligt biträde i ärenden enligt föräldrabalken
Offentligt biträde enligt lagen om vård av unga (LVU)
Likvidator


Telefon:
0702-06 99 14

Telefontid:
Måndag-torsdag 9.00-12.00 & 13.00-15.00
Fredag 9.00-12.00

Besöksadress, Uddevalla:
Norra Drottninggatan 27, Uddevalla

Besöksadress Trollhättan:
Staveredsgatan 20, Trollhättan


E-post: lennart@borgland.se
Bankgiro: 5848-1599

Organisationsnr: 556364-2189
Godkänd för F-skatt

Postadress:
Forshälla-Sund 565
451 9
0 Uddevalla